Vi hjälper dig med värmeanläggningar och vvs-installationer.

Bioenergi-produkter

Vi är fokuserade på bioenergi - ett modernt sätt för uppvärmning. Vi säljer och installerar pellets-, flis-, spannmål- och vedanläggningar av hög nordisk kvalitet och är är generalagenter för Säätötuli och Tulimax.

Vad är Bioenergi?

Vad är egentligen bioenergi och varför är det det bästa på marknaden?

Bioenergi är energi som produceras av biobränslen, d.v.s. material med biologiskt ursprung. Bioenergi är alltså förnyelsebar energi och ett naturligt bränsle i form av exempelvis flis, halm, salix (sälg), raps, torv och spannmål och/eller pellets som är ett förädlat trädbiobränsle (sammanpressade, mycket energirika små stavar från biprodukter från skogs- och träindustrin).

Bioenergi har väldigt många fördelar, bland annat:

  • Biobränsle produceras i Sverige vilket gör att vi slipper import och onödigt långa transporter.
  • Det är mycket miljövänligt eftersom det ej ökar koldioxidhalten i atmosfären vid förbränning.
  • Bioenergi är ekonomiskt då det är billigare än t.ex. olja och direktverkande el.
  • Du kan få bidrag för att investera i en pelletsanläggning vid nybygge.
  • Vi har stora tillgångar av bioenergi i Sverige, vilket gör att vi kan reducera oljeimporten.
  • Bioenergi är framtidens energi!

Läs mer nedan om våra högkvalitativa nordiska bioenergiprodukter från Tulimax, Iwabo, Säätötuli och PellX.

» Tulimax Bioenergipannor
» IWABO
» Säätötuli
» PellX